Nieuwe spelregels

Traditioneel trapt de korfbalsport het seizoen af met nieuwe spelregels.

De IKF heeft 17 juli jongstleden een herziening van het spelregelboek uitgebracht. Deze herziening gaat in per 1 september. Het KNKV werkt momenteel hard aan de afronding van de vertalingen, staat in contact met de IKF, en de verwachting is dat deze vertalingen volgende week gedeeld kunnen worden.

De essentie is dat de spelregels en toelichtingen korter en bondiger omschreven zijn en de scheidsrechter verantwoordelijk is voor het begeleiden van de wedstrijd.

Om iedereen toch alvast voor te bereiden op komend weekend, waarin op grote schaal wordt geoefend, volgt hieronder een korte opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

  • Iedereen neemt zijn eigen strafworp. Dit geldt voor alle niveaus, dus ook in het breedtekorfbal.
  • Er is geen verbod meer op steunbal, vallend de bal bemachtigen en met de vuist de bal raken.
  • De opgooibal is afgeschaft.
  • Voetbal is alleen strafbaar als het bewust gebeurt.
  • Alle teams mogen twee coaches hebben. Zij kunnen onbeperkt de bank verlaten, mits zij andere deelnemers niet hinderen en er mag op hetzelfde moment altijd maar één van de twee van de bank zijn.
  • Onnodig het spel ophouden kan gedurende de hele wedstrijd bestraft worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *