zaterdag 21 april 2018
21/04 15:30Hebbes 1
21/04 13:00Wageningen A4
21/04 14:15Arena B1
21/04 13:00SKF D2
21/04 14:00Arena D1
21/04 11:00DKOD E3
21/04 10:00Antilopen / Lancyr Deelen E6