Voorwaarts met de fusie

We liggen zeker niet stil. Hemur Enge en DVSA heeft stemming van hun leden om de fusie te gaan verkennen. We hebben – ook tijdens de corona-crisis vol op contact over de fusie.

De komende weken zullen in het teken staan van onze penningmeesters. Zij zullen een gezamenlijk begroting opstellen.

Mochten er nieuwe ontwikkelen zijn, dan melden wij ons uiteraard!