Hemur Enge krachtig naar de titel

Amerongen – Voorafgaand aan de laatste wedstrijd waren er nog twijfels bij Hemur Enge, was een maand rust na de Heuvelrugderby niet veel te veel én was daarmee de goede reeks die de ploeg van Arjan de Wit al had neer gezet tenietgedaan? Maar…

Here are Some Tips for Ensuing Clients about How to Choose the Most High-quality Virtual Data Storage for their Business

Storage and sharing of the confidential documents in a virtual space turned out to be an inevitable demand of the current deal-making sphere. Numerous providers offer deal-makers secure virtual spaces that should bring the ease to the entire…

Het bestuur blogt...week 17

Op zonovergoten korfbalvelden, met daarbij een straf windje, werden zaterdag verspreid over de regio de wedstrijden van Hemur Enge gespeeld. Met uitzondering van de senioren 1 en 2 en de E1, deze hadden een wedstrijddag vrijaf. Het 3e seniorenteam…

Het bestuur blogt...week 13

We zijn weer buiten! Afgelopen week hebben alle teams de eerste trainingen weer afgewerkt op het veld: heerlijk om weer in de frisse buitenlucht te kunnen sporten. Dat het korfbalveld een grote aantrekkingskracht heeft op velen, blijkt onder…

SGV C1 - Hemur Enge C2

Afgelopen zaterdag speelde de C2 tegen SGV C1. De thuiswedstrijd was helaas verloren maar met alle vertrouwen ging de C2 op pad. Na een leuke vaart over de pond kwamen we ruim op tijd aan in Culemborg. Na de bespreking waarin we vooral moesten…

Algemene Ledenvergadering

Donderdag 18 september om 20:00 uur organiseert het bestuur de jaarlijkse Algemene Leden vergadering. Zet het alvast in je agenda!

Verslag bijeenkomst 18 juli

Onder het genot van een hapje en drankje heeft het bestuur de voortgang besproken van de zoektocht naar nieuwe bestuurs- en commissieleden. Het bestuur uit zijn bezorgdheid over het aantal mensen dat heeft toegezegd volgend seizoen het stokje…

Verslag bestuursvergadering 17 juni

1. Opening Ron is afwezig (vakantie) Mark zit de vergadering voor. Een bijzonder welkom voor Miranda die – na goedkeuring van de ALV - het bestuur komt versterken. 2. Vaststellen agenda Geen aanvullingen 1) Beheerstichting Burgwal…

Agenda voor bestuursvergadering 17 juni

1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken 4. Verslag en actiepunten vorige vergadering 5. Wisselingen in het bestuur 6. Technische zaken 7. Facilitaire zaken 8. Financieel 9. Jaarplanning 10. Rondvraag

Verslag bestuursvergadering 12 mei

De vergadering van maandag 12 mei stond geheel in het teken van het overleg tussen de beheerstichting en Hemur Enge. Hierover worden de leden bijgepraat tijdens de ALV in september De volgende bestuursvergadering staat in de agenda op dinsdag…