Hemur Enge krachtig naar de titel

Amerongen – Voorafgaand aan de laatste wedstrijd waren er nog twijfels bij Hemur Enge, was een maand rust na de Heuvelrugderby niet veel te veel én was daarmee de goede reeks die de ploeg van Arjan de Wit al had neer gezet tenietgedaan? Maar…

Verslag bestuursvergadering 17 juni

1. Opening Ron is afwezig (vakantie) Mark zit de vergadering voor. Een bijzonder welkom voor Miranda die – na goedkeuring van de ALV - het bestuur komt versterken. 2. Vaststellen agenda Geen aanvullingen 1) Beheerstichting Burgwal…

Agenda voor bestuursvergadering 17 juni

1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Ingekomen stukken 4. Verslag en actiepunten vorige vergadering 5. Wisselingen in het bestuur 6. Technische zaken 7. Facilitaire zaken 8. Financieel 9. Jaarplanning 10. Rondvraag