Hemur Enge krachtig naar de titel

Amerongen – Voorafgaand aan de laatste wedstrijd waren er nog twijfels bij Hemur Enge, was een maand rust na de Heuvelrugderby niet veel te veel én was daarmee de goede reeks die de ploeg van Arjan de Wit al had neer gezet tenietgedaan? Maar…

Verslag bestuursvergadering 3 februari 2014

1. Opening Rene & Jeroen zijn afwezig 2. Vaststellen agenda Geen extra punten 3. Ingekomen stukken • Zomerkamp KorfbalStars KorfbalStars willen wederom een kamp organiseren in Amerongen. Bestuur is hiermee akkoord. • Zaalwacht…