Verslag bijeenkomst 18 juli

Onder het genot van een hapje en drankje heeft het bestuur de voortgang besproken van de zoektocht naar nieuwe bestuurs- en commissieleden.

Het bestuur uit zijn bezorgdheid over het aantal mensen dat heeft toegezegd volgend seizoen het stokje te willen overnemen van de vertrekkende bestuursleden. Uiteraard is het bestuur zich zeer bewust dat de meeste van zijn leden als een waardevolle taak vervullen binnen de vereniging, maar het de vereniging kan niet draaien zonder haar bestuursleden.

De zoektocht wordt voortgezet…